Koučování pro Vás
Jako kouč vám pomůžu najít ty skutečně Vaše cíle, nacházet energii a plány pro jejich dosažení, zvládnout překážky, které stojí v cestě a budu se s vámi těšit z dosažených výsledků, seberozvoje a spokojenosti.

Pro koho je koučování vhodné?

Co je to koučování?

i somatické koučování co je, koučování venku

Jak pracuji?

Co u jiných koučů zpravidla nenajdete:

Jsem náročná na definici a výběr cíle, se kterým klient přichází a nebojím se ho testovat. Cíle jsou často určovány zevnějšku, nemají pro jedince skutečnou hodnotu nebo ho dokonce udržují v nefunkčních vzorcích chování. Rozvíjet se budete tak, jak to Vám samotným dává smysl.

Vždy věnuji pozornost všem součástem lidské psychiky. Ačkoliv se může zdát, že hlavní roli hraje rozum, nejlepších výsledků dosáhnete při zapojení mysli i těla; myšlenek i pocitů. Dovedu pracovat i s emocemi, kterých se jiný kouč snadno zalekne.

Posun blíže k cíli není jen o plánování a tvrdé práci. Některé klíčové myšlenky pro vaše téma můžeme objevovat i jinými způsoby. Ráda využívám kreativní přístup a kromě slov i předměty, plastelínu nebo okolní prostředí (venku) k podnícení vaší představivosti.

O mě

Vzdělání a práce

Bc. - obor Psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, v současnosti studium Mgr.

Výcvik v somatickém koučování, certifikace International Coach Federation

Kompletní výcvik v krizové intervenci

---

Zakladatelka Psychologie pro Vás a Koučování pro Vás

Lektorka kurzů s převážně psychologickou tématikou

Vedoucí krizové a poradenské linky u Assessment Systems 

Co o koučování se mnou říkají klienti?

"Nikola byla moc všímavá a milá, dokázala mě donutit, abych se opravdu zamyslela a začala se sebou něco dělat. Určitě vidím pozitivní posun a výsledky už jen za dvě hodiny sezení."

Monika Ludlová

"Během koučování jsem nejvíce ocenila milý a přátelský přístup, zajímavě položené otázky, které mě donutily formulovat nahlas myšlenky, ze kterých budu čerpat v budoucnu. Při každé schůzce jsem se cítila příjemně a vždy mi dodala motivaci k práci. Domluva byla jasná a srozumitelná."

Simona Vorlíčková


Vloženo se souhlasem klientů.

Psychologie pro Vás - Kurzy, Koučování, Home, Kontakt

Facebook

Instagram

Psychologie pro Vás - Nikola Kročková

info@psychologieprovas.net

+ 420 723 887 745