Přijímací zkoušky nanečisto

Možnost zjistit si, jak jste připravení na přijímací řízení dle požadavků FF UK, nebo si to prostě nanečisto zkusit. Vždy se jedná o setkání, jehož součástí je kromě testů a případného pohovoru zpětná vazba s reflexí a možnostmi efektivnější přípravy. Jsme jediní, kdo v podobném rozsahu a individuální podobě přijímací zkoušky nanečisto z psychologie nabízí!

Písemné přijímací zkoušky psychologie nanečisto

  • Test z psychologie, základů společenských věd, biologie a obecných studijních předpokladů
  • Zpětná vazba a možnosti, jak být ještě úspěšnější
  • 499 Kč

Písemné a ústní přijímací zkoušky psychologie nanečisto

  • Test z psychologie, základů společenských věd, biologie a obecných studijních předpokladů
  • Simulace ústního pohovoru o přečtené literatuře, absolvovaných praxích a vaší motivaci
  • Zpětná vazba a možnosti, jak být ještě úspěšnější
  • 879 Kč

Termíny 2020/2021

  • Předběžně během dubna/května 2021
  • Kapacita 10 lidí! 

Praha a Pardubice

+ 420 723 887 745

info@psychologieprovas.net

Psychologie pro Vás

Nikola Kročková

IČO: 04847873
Bankovní spojení: 231472507/0600