Přípravné kurzy psychologie

Skupinové přípravné kurzy

 • Převážně online formou
 • V kurzu max. 12 studentů a 1-2 lektoři. 
 • Celkem 60 vyučovacích hodin 
 • V Praze a v Pardubicích
 • 8499 Kč
 • Sleva 1000 Kč při doporučení dalším

Individuální přípravné kurzy

 • Lekce jeden student a jeden lektor
 • 30 vyučovacích hodin
 • Termín kurzu na domluvě
 • V Praze a v Pardubicích
 • 7899 Kč

Konzultace

 • Příležitostné setkání při vlastní přípravě na přijímací zkoušky, ať už s jedná o vyjasnění požadavků VŠ nebo pomoc s vyhledáním zdrojů
 • 349/300 Kč

Písemné přijímací zkoušky psychologie nanečisto

 • Test z psychologie, základů společenských věd, biologie a obecných studijních předpokladů
 • Zpětná vazba a možnosti, jak být ještě úspěšnější
 • 499 Kč

Písemné a ústní přijímací zkoušky psychologie nanečisto

 • Test z psychologie, základů společenských věd, biologie a obecných studijních předpokladů
 • Simulace ústního pohovoru o přečtené literatuře, absolvovaných praxích a vaší motivaci
 • Zpětná vazba a možnosti, jak být ještě úspěšnější
 • 879 Kč

Přípravné kurzy u nás znamenají komplexní přípravu na náročné přijímací zkoušky. Nejprve Vám předáme naše zkušenosti s podobou přijímacích zkoušek a poté se společně se zaměříme nejen na znalosti z psychologie, ale i dovednosti potřebné k úspěšnému složení přijímacího řízení. V průběhu kurzu píšeme testy, abyste si osvojili co nejvíce vědomostí a hned měli zpětnou vazbu. Kurz zakončíme přijímacími zkouškami nanečisto včetně simulace ústního pohovoru a získáním certifikátu.

Náplň přípravných kurzů: přijímací zkouška a příprava, psychologie jako věda, dějiny psychologie, přístupy v psychologii, obecná psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, vývojová psychologie, psychopatologie, aplikovaná psychologie, metodologie, přijímací zkoušky nanečisto

Možnost zjistit si, jak jste připravení na přijímací řízení dle požadavků FF UK, nebo si to prostě nanečisto zkusit nabízíme i samostatně - Přijímací zkoušky nanečisto. Vždy se jedná o setkání, jehož součástí je kromě testů a případného pohovoru zpětná vazba s reflexí a možnostmi efektivnější přípravy. Jsme jediní, kdo v podobném rozsahu a individuální podobě přijímací zkoušky nanečisto z psychologie nabízí! 

AktuálněSkupinové přípravné kurzy začínají v Praze již od října 2020 a v Pardubicích od ledna 2021.

Skupinový kurz Praha

Přihlašování do 31.10.2020/naplnění kapacity

 • Především online formou, 1. a závěrečné setkání bude osobně
 • Místo: Zoom/Klimentská 50, Praha 1
 • Každou druhou sobotu v čase 9:00-13:00
 • Termíny:
 • 7.11.2020   14.11.     5.12.     19.12.    9.1.2021    23.1.     30.1.           13.2.         27.2.     13.3.     27.3.      10.4.

Vzhledem k online formě kurzu je třeba mít pro účast funkční mikrofon a webkameru.

Praha a Pardubice

+ 420 723 887 745

info@psychologieprovas.net

Psychologie pro Vás

Nikola Kročková

IČO: 04847873
Bankovní spojení: 231472507/0600