Přípravné kurzy psychologie


Přípravné kurzy u nás znamenají komplexní přípravu na náročné přijímací zkoušky. Nejprve Vám předáme naše zkušenosti s podobou přijímacích zkoušek a poté se společně se zaměříme nejen na znalosti z psychologie, ale i dovednosti potřebné k úspěšnému složení přijímacího řízení. V průběhu kurzu píšeme testy, abyste si osvojili co nejvíce vědomostí a hned měli zpětnou vazbu. Kurz zakončíme přijímacími zkouškami nanečisto včetně simulace ústního pohovoru a získáním certifikátu.

Náplň přípravných kurzů: přijímací zkouška a příprava, psychologie jako věda, dějiny psychologie, přístupy v psychologii, obecná psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, vývojová psychologie, psychopatologie, aplikovaná psychologie, metodologie, přijímací zkoušky nanečisto

Všechny níže uvedené varianty pro Vás připravujeme i na rok 2020/2021. 

Skupinové přípravné kurzy budou v Praze (dlouhodobé sobotní od listopadu 2020 a intenzivní pondělní od ledna 2021) i v Pardubicích (intenzivní od ledna 2020) a rezervovat si místa můžete již během léta. Individuální kurzy probíhají během léta i celého školního roku.

Skupinové přípravné kurzy

 • V kurzu max. 12 studentů a 1-2 lektoři. 
 • Celkem 60 vyučovacích hodin 
 • V Praze a nově také v Pardubicích
 • 8499 Kč

Individuální přípravné kurzy

 • Lekce jeden student a jeden lektor
 • 30 vyučovacích hodin
 • Termín kurzu na domluvě
 • V Praze a nově také v Pardubicích
 • 7899 Kč

Konzultace

 • Příležitostné setkání při vlastní přípravě na přijímací zkoušky, ať už s jedná o vyjasnění požadavků VŠ nebo pomoc s vyhledáním zdrojů
 • 349/300 Kč

Skupinový kurz Praha

Přihlašování do 31.10.2020/naplnění kapacity

 • Místo: Klimentská 50, Praha 1
 • Každou druhou sobotu v čase 9:00-13:00
 • Termíny:
 • 7.11.2020   14.11.     5.12.     19.12.    9.1.2021    23.1.     30.1.           13.2.         27.2.     13.3.     27.3.      10.4.

Praha a Pardubice

+ 420 723 887 745

info@psychologieprovas.net

Psychologie pro Vás

Nikola Kročková

IČO: 04847873
Bankovní spojení: 231472507/0600