Zpracování osobních údajů

Společnost Psychologie pro Vás, pod správou Nikoly Kročkové, IČO: 04847873

zpracovává v případě zasílání dotazů, objednávek služeb nebo kontaktu emailem a telefonicky osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen "Nařízení"). Jedná se o následující osobní udaje: jméno, přijímení, emailovou adresu a telefonní číslo. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro vyřízení dotazů a objednávek a zasílání obchodních sdělení. Tyto osobní údaje budou společností zpracovávány po dobu max. 3 let. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze naší společností, nevyužíváme žádné třetí strany pro zpracování osobních údajů. 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 1.1.2019